Technologie provádění stavby

Konstrukce

domků vychází z léty osvědčeného systému tzv. Plattform frame system, jehož kolébkou je USA, s více než 60% podílem dřevodomků na celkové bytové výstavbě. Jedná se o sloupkový systém, jehož prostorová tuhost je zajištěna ztužením konstrukce stropu a stěn. Požadované tuhosti stěn a stropů je dosaženo OSB deskami (dřevoštěpkové desky), které jsou na sloupkovou kostru připevněny z obou stran. Vnitřní povrch stěn je potom tvořen obvykle sádrokartonem nebo palubkovým obkladem. Vnější povrch bývá ze strukturální omítky nebo z palubek. Vše záleží na přání zákazníka.

Tepelná izolace

je jednou ze zásadních předností dřevodomků. Nejčastěji je požadována izolace z minerální vaty (Isover) v tloušťce 140 mm mezi sloupky a z exteriéru izolace s polystyrenem PSB 20 v tloušťce 40 mm. Konstrukce obvodových stěn a střešního pláště ještě obsahuje parozábranu resp. vysoce otevřenou difúzní fólii. Tepelný odpor takto izolované stěny je R = 4,8 m2K/W, což odpovídá tepelnému odporu zdiva z plných cihel v tloušťce 396 cm, nebo zdivu z příčně děrovaných cihel tl. 270 cm.
Výše popsaná skladba pláště ovšem není jediná možná. Individuálně s každým vážným zájemcem probereme veškeré možnosti konstrukce a tloušťky tepelné izolace s individuálním vyjádřením investičních nákladů, resp. výhod plynoucích z různých skladeb.