Proč dřevostavby

Historie dřevostaveb

Sruby

jde o nejstarší typ dřevostaveb v dnešní době povýšené na vyšší úroveň pomocí doplňkových konstrukcí z novodobých materiálů

+ estetické hlediska, vyloučení nebo omezení mokrých procesů
- vysoká spotřeba dřeva, potřeba doplňkových konstrukcí pro technická zařízení budov, pro dosažení požadovaných tepelně technických vlastností je třeba dalších tepelných izolací

sruby

Hrázděné zdivo

novější způsob použití dřeva jako nosné konstrukce + výplní z lehkých stavebních materiálů (hlína, slámy, rákos, lesní hrabanka)
+ vysoce estetické ztvárnění, hospodárnější využití dřevní hmoty, vyloučení nebo omezení mokrých procesů
- potřeba doplňkových konstrukcí pro technická zařízení budov, pro dosažení požadovaných tepelně technických vlastností je třeba dalších tepelných izolací

hrázděné zdivo

Rámové dřevěné konstrukce

z historických nejmodernější způsob provádění dřevostaveb z rámů tvořených dřevěnými trámovými nebo deskovými prvky a výplní z tepelných izolací
+ estetické hledisko při použití dřevěných obkladů a nosných prvků, úsporné využití rámových nosných prvků, vyloučení nebo omezení mokrých procesů
- nižšší akumulační schopnost stěn

rámové dřevěné konstrukce

Současnost dřevostaveb

+ estetické hledisko při použití dřevěných obkladů a nosných prvků, úsporné využití rámových nosných prvků, prakticky neomezená stavební tlouštka stěnové konstrukce a tím i dodržení požadovaných tepelně technických požadavků ve všech typech konstrukcí, vyloučení nebo omezení mokrých procesů nižšší akumulační schopnost stěn (pro zajištění tepelné stability)
- v dnešní době kvalitní regulace topení spíše jde o pozitivum

Současnost dřevostavebSoučasnost

Technologií dřevostaveb lze realizovat jak rodinné domy tak sídla firem, sklady a podobně