Dělení staveb z hlediska energetické bilance

V dnešní době je důležitým hlediskem Tzv. měrná potřeba tepla (udává vypočtené potřebné množství tepla (v kilowatthodinách) za rok vztažené na 1 m2 plochy vytápěné části budovy).

současné požadavky80 - 120 kWh/m2*rok
nízkoenergetický dům15 - 50 kWh/m2*rok
pasívní dům5 - 15 kWh/m2*rok
nulový dům0 - 5 kWh/m2*rok

 

Cesta k zabezpečení těchto parametrů se skládá za dvou technických oblastí:

Extenzivní směr - představuje „obálku domu" tzn.

 • volbu pozemku s uvážením místního klimatu, konfigurace terénu a vegetace
 • promyšlený tvar budovy a správná orientace místností a konstrukcí
 • pasivní využití sluneční energie - např. orientací prosklených ploch vzhledem kdráze světla vrůzných ročních obdobích
 • velmi dobrá tepelná izolace pláště budovy (podlahy, stěn, střechy, oken a dveří)
 • důsledné odstranění tepelných mostů
 • zajištění vysoké vzduchotěsnosti budovy

Intenzivní směr - představuje „vnitřek domu" - technická vybavení domu a způsob užívání

 • aktivní využití sluneční energie a jiných dostupných zdrojů energie
 • optimální volba otopného systému
 • kontrolované větrání, pokud možno s rekuperací tepla
 • úsporné elektrické spotřebiče a osvětlení
 • volbu materiálů s nízkou výrobní energetickou náročností
 • uvědomělé chování uživatelů domu

Skloubením těchto dvou provázaných řešení lze dosáhnout velmi kvalitní, užitně hodnotné, estetické a ekonomické stavby.